พุทธศาสนากับความฝัน

พุทธศาสนากับความฝัน

กันยายน 12, 2018 0 By omgsbobet

การที่คนเราหลับฝันนั้นอาจเกิดจากความกังวล ความเครียด
แรงกดดันที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
หรือเป็นการปรุงแต่งของสมองในขณะหลับ
มิได้มีความหมายพิเศษแต่อย่างใด
แต่ตามความเชื่อของคนไทยนั้นความฝันอาจเป็นลางบอกเหตุต่างๆ ได้
ไม่ว่าจะเป็นลางดีหรือร้าย
ซึ่งบางเหตุผลนั้นก็สอดคล้องไปกับความเชื่อและหลักที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศา
สตร์ ดังนั้นความฝันในทางพระพุทธศาสนานั้นเกิดได้จากเหตุดังต่อไปนี้

1. ธาตุกำเริบ
คือการที่สุขภาพกายไม่สู้ดีนัก อาการป่วยคุกคามร่างกายอยู่
ทำให้ในเวลาที่นอนหลับจะหลับไม่สนิท สมองจึงเกิดความฝันไปเรื่อยเปื่อย
ซึ่งฝันประเภทนี้ไม่จริง และเชื่อถือไม่ได้
เพราะฝันเกิดการตอนที่ร่างกายไม่สบายหรือไม่แข็งแรง
จิตปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาเป็นความฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่น
เมื่อตื่นขึ้นมาจะสามารถจดจำความฝันนั้นได้อย่างแม่นยำเพราะนอนหลับไม่สนิทนั่นเอง

2. จิตนิวรณ์
คือการที่ใจไปผูกพันกับเรื่องราวหนึ่ง หรือการที่คิดถึง
นิวรณ์ถึงเรื่องนั้นจนเก็บไปฝัน
เพราะเกิดจากใจพะวงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยที่จิตยังผูกพันอยู่ก่อนที่จะนอนหลับ
พอนอนหลับก็เลยนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือนึกไปถึงเรื่องนั้นๆ
ยิ่งถ้าเป็นคิดมากก็มีโอกาสจะฝันมาก หลากหลายเรื่องราว ใจคิดไปเอง
หวั่นวิตกไปเองเรื่อยเปื่อย ทำให้ฝันอย่างไร้สาระ เช่น
บางคนอยากได้เลขเพื่อไปซื้อสลากกินแบ่งฯ ช่วงสิ้นเดือน
พอหลับก็จะฝันเห็นตัวเลข แต่การฝันแบบจิตนิวรณ์เป็นที่ไม่เป็นจริง
ซึ่งก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกเลขรางวัลก็มีได้สูง

3. เทพสังหรณ์
เป็นความฝันที่มีเทวดามาดลใจให้ฝัน แต่เทวดามีทั้งดีและไม่ดี
อาจเป็นเทวดาที่ลงมากลั่นแกล้ง
ทำให้ความฝันแบบนี้ทั้งเป็นจริงและไม่เป็นจริง ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

4. บุพนิมิต
เป็นความฝันของคนที่มีบุญญาธิการ
เป็นฝันที่เกิดจากกำลังบุญที่บันดาลให้ฝัน เช่น
พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมก็เคยพระสุบิน (ฝัน) 5 อย่าง

ฝันที่ 1 ฝันว่าพระองค์ทรงบรรทมอยู่ มีเขาหิมพานต์เป็นเขนย (หมอน)
พระหัตถ์ซ้ายแช่ในมหาสมุทรฝั้งทิศตะวันออก
พระหัตถ์ขวาแช่ในมหาสมุทรฝั่งทิศตะวันตก
พระบาททั้งสองแช่อยู่ในมหาสมุทรฝั่งทิศใต้
ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเสมอเห
มือน เพราะได้ธรรมที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลก

ฝันที่ 2 ฝันว่าพระองค์ทรงบรรทมอยู่ แล้วที่พระนาภี (สะดือ)
มีหญ้าแพรกเส้นหนึ่งแทรกชูขึ้นมาสูงเสียดฟ้า
เป็นนิมตบอกว่าพระองค์จะตัสรู้อริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค์ 8
แล้วนำมาสอนให้ทั้งมนุษย์จรดเทวดาทุกชั้นฟ้าได้รู้ในสัจธรรม

ฝันที่ 3
ฝันว่ามีหนอนตัวสีขาวแต่หัวสีดำจำนวนมากไต่จากพระบาทขึ้นมาถึงพระชานุ (เข่า) เป็นนิมิตให้ทราบว่าจะมีคฤหัสถ์ ผชาวบ้านทั่วไป)
มาถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึงจำนวนมากมาย

ฝันที่ 4 ฝันว่ามีนก 4 สี บินจากทิศทั้ง 4 มาสยบแทบพระบาทจำนวนมหาศาล
เป็นนิมิตให้รู้ว่าจะมีบุคคลที่มาจากวรรณะทั้ง 4
มาศรัทธาและขอออกบวชเป็นสาวกของพระองค์มากมาย

ฝันที่ 5 ฝันว่าพระองค์เสด็จดำเนินบนภูเขาที่เต็มไปด้วยมูตรคูถ (ปัสสาวะ-
อุจจาระ) แต่กลับไม่เปื้อน
เป็นนิมตรที่บอกว่าพระองค์จะได้เผยแพร่ธรรมแล้วมีผู้คนมากมายศรัทธาจน
มีลาภสักการะ แต่พระองค์มิได้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น
เพราะพระองค์อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

ดังนั้นในทางพุทธศาสนากล่าวว่าความฝันทั้งปวงเกิดจากเหตุดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ
จิตใจไม่หมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหลับได้สนิทนั้นน่าจะเรื่องที่ดีที่สุด