ฮวงจุ้ยกับความเชื่อที่อยู่ควบคู่มากับสังคมไทย

ฮวงจุ้ยกับความเชื่อที่อยู่ควบคู่มากับสังคมไทย

ตุลาคม 6, 2018 0 By omgsbobet

สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ควบคู่กับเรื่องของการดูดวงทำนายโชคชะตากันมาอย่างช้านาน
ขณะที่ศาสตร์ของจีนอย่างฮวงจุ้ยก็ได้เข้ามามีบทบาทในบ้านเราด้วยเช่นกันถามว่าฮวงจุ้ยคืออะไร
ฮวงจุ้ยนั้นก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งจากประเทศจีนที่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบต่างๆ
ให้สมดุล โดยความหมายของคำว่าฮวงจุ้ยนั้นก็คือสภาวะแวดล้อมโดยแยกเป็นคำว่าฮวงคือลม และจุ้ยคือน้ำ
รวมแล้วก็คือการอยู่อาศัยโดยที่มีความสอดคล้องเข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของชาวจีน
ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกับศาสตร์ของสถาปัตย์อยู่เหมือนกัน
ฮวงจุ้ยเป็นการใช้หลักการไหลเวียนพลังงานต่างๆ ของโลก
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็จะถูกนำเอามาเปรียบเทียบเข้ากับธรรมชาติต่างๆ
ที่ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยการไหลเวียนเหล่านี้จะเรียกว่าชี่
การดูฮวงจุ้ยที่ถูกต้องนั้นจะต้องให้พลังชี่ที่ดีสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก
ขณะเดียวกันก็ต้องถ่ายพลังงานด้านลบ หรือพลังชี่ที่ไม่ดีออกไปด้วย
นับเป็นความช่างสังเกตของชาวจีนในสมัยก่อนที่นำเอาสภาพแวดล้อมต่างๆ
ตามธรรมชาติมาเป็นแนวคิดในหลักของฮวงจุ้ย
ซึ่งทุกอย่างตามธรรมชาตินั้นก็ล้วนขับเคลื่อนส่งผลถึงกันตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าหลักความเชื่อฮวงจุ้ยจากประเทศจีนนี้จะได้ผลในประเท
ศอื่นๆ หรือเปล่า เพราะสภาพแวดล้อมหลายอย่างก็แตกต่างกันออกไปอยู่แล้ว
ขณะที่เครื่องรางของขลังต่างๆ ที่เอามาใช้แก้ฮวงจุ้ยก็เป็นสิ่งที่มาจากประเทศจีน
รวมแล้วจึงอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าเพราะถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยก็ถือว่ามีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามามีบทบาทในสัง
คมอยู่ไม่น้อย เนื่องจากหลายคนก็สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนแต่ก็ดูเหมือนว่าในสมัยปัจจุบัน
ความเชื่อฮวงจุ้ยนั้นก็จะเอนเอียงไปในเชิงสถาปัตยกรรมมากกว่า
เพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง เช่นเรื่องของการวางทิศทางประตู,การจัดวางสิ่งของต่างๆ ภายในห้อง ฯลฯ
นี่ก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยแบบคร่าวๆแม้ว่าทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันยังถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
แต่อย่างน้อยฮวงจุ้ยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นศาสตร์ทางด้านปรัชญา
เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม เป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ส่งผลต่อสังคมมาอย่างช้านาน
สุดท้ายแล้วใครจะเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่คนไปแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้เลยก็คือ
ฮวงจุ้ยไม่มีทางที่จะหายไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน